WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

留别巨生二首 其一原文,翻译,赏析_拼音版_作者吴景奎 - 云南古诗学习网

留别巨生二首 其一

作者:吴景奎 朝代:元代
留别巨生二首 其一原文

我昔君家留两载,拂衣岂为食无鱼。云飞亲舍归心切,月满关河故友疏。

壮志已腾三尺剑,少年须读五车书。若翁谳狱多阴德,高大门闾实在于。

留别巨生二首 其一拼音解读

wǒ xī jūn jiā liú liǎng zài , fú yī qǐ wèi shí wú yú 。 yún fēi qīn shě guī xīn qiē , yuè mǎn guān hé gù yǒu shū 。

zhuàng zhì yǐ téng sān chǐ jiàn , shǎo nián xū dú wǔ chē shū 。 ruò wēng yàn yù duō yīn dé , gāo dà mén lǘ shí zài yú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

留别巨生二首 其一原文,留别巨生二首 其一翻译,留别巨生二首 其一赏析,留别巨生二首 其一阅读答案,出自吴景奎的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/159380.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语