WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

荡原文,翻译,赏析_拼音版_作者佚名 - 云南古诗学习网

作者:佚名朝代:先秦
荡原文

荡荡上帝,下民之辟。疾威上帝,其命多辟。天生烝民,其命匪谌。靡不有初,鲜克有终。

文王曰咨,咨汝殷商。曾是彊御?曾是掊克?曾是在位?曾是在服?天降滔德,女兴是力。

文王曰咨,咨女殷商。而秉义类,彊御多怼。流言以对。寇攘式内。侯作侯祝,靡届靡究。

文王曰咨,咨女殷商。女炰烋于中国。敛怨以为德。不明尔德,时无背无侧。尔德不明,以无陪无卿。

文王曰咨,咨女殷商。天不湎尔以酒,不义从式。既衍尔止。靡明靡晦。式号式呼。俾昼作夜。

文王曰咨,咨女殷商。如蜩如螗,如沸如羹。小大近丧,人尚乎由行。内奰于中国,覃及鬼方。

文王曰咨,咨女殷商。匪上帝不时,殷不用旧。虽无老成人,尚有典刑。曾是莫听,大命以倾。

文王曰咨,咨女殷商。人亦有言:颠沛之揭,枝叶未有害,本实先拨。殷鉴不远,在夏后之世。

荡拼音解读

dàng dàng shàng dì ,xià mín zhī pì 。jí wēi shàng dì ,qí mìng duō pì 。tiān shēng zhēng mín ,qí mìng fěi chén 。mí bú yǒu chū ,xiān kè yǒu zhōng 。

wén wáng yuē zī ,zī rǔ yīn shāng 。céng shì jiāng yù ?céng shì póu kè ?céng shì zài wèi ?céng shì zài fú ?tiān jiàng tāo dé ,nǚ xìng shì lì 。

wén wáng yuē zī ,zī nǚ yīn shāng 。ér bǐng yì lèi ,jiāng yù duō duì 。liú yán yǐ duì 。kòu rǎng shì nèi 。hóu zuò hóu zhù ,mí jiè mí jiū 。

wén wáng yuē zī ,zī nǚ yīn shāng 。nǚ páo xiāo yú zhōng guó 。liǎn yuàn yǐ wéi dé 。bú míng ěr dé ,shí wú bèi wú cè 。ěr dé bú míng ,yǐ wú péi wú qīng 。

wén wáng yuē zī ,zī nǚ yīn shāng 。tiān bú miǎn ěr yǐ jiǔ ,bú yì cóng shì 。jì yǎn ěr zhǐ 。mí míng mí huì 。shì hào shì hū 。bǐ zhòu zuò yè 。

wén wáng yuē zī ,zī nǚ yīn shāng 。rú tiáo rú táng ,rú fèi rú gēng 。xiǎo dà jìn sàng ,rén shàng hū yóu háng 。nèi bì yú zhōng guó ,tán jí guǐ fāng 。

wén wáng yuē zī ,zī nǚ yīn shāng 。fěi shàng dì bú shí ,yīn bú yòng jiù 。suī wú lǎo chéng rén ,shàng yǒu diǎn xíng 。céng shì mò tīng ,dà mìng yǐ qīng 。

wén wáng yuē zī ,zī nǚ yīn shāng 。rén yì yǒu yán :diān pèi zhī jiē ,zhī yè wèi yǒu hài ,běn shí xiān bō 。yīn jiàn bú yuǎn ,zài xià hòu zhī shì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

佚名佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。… 详情

荡原文,荡翻译,荡赏析,荡阅读答案,出自佚名的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/9277.html

诗词类别

佚名的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语