WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

板原文,翻译,赏析_拼音版_作者佚名 - 云南古诗学习网

作者:佚名朝代:先秦
板原文

上帝板板,下民卒瘅。出话不然,为犹不远。靡圣管管。不实于亶。犹之未远,是用大谏。

天之方难,无然宪宪。天之方蹶,无然泄泄。辞之辑矣,民之洽矣。辞之怿矣,民之莫矣。

我虽异事,及尔同僚。我即尔谋,听我嚣嚣。我言维服,勿以为笑。先民有言,询于刍荛。

天之方虐,无然谑谑。老夫灌灌,小子蹻々。匪我言耄,尔用忧谑。多将熇熇,不可救药。

天之方懠。无为夸毗。威仪卒迷,善人载尸。民之方殿屎,则莫我敢葵?丧乱蔑资,曾莫惠我师?

天之牖民,如埙如篪,如璋如圭,如取如携。携无曰益,牖民孔易。民之多辟,无自立辟。

价人维藩,大师维垣,大邦维屏,大宗维翰,怀德维宁,宗子维城。无俾城坏,无独斯畏。

敬天之怒,无敢戏豫。敬天之渝,无敢驰驱。昊天曰明,及尔出王。昊天曰旦,及尔游衍。

板拼音解读

shàng dì bǎn bǎn ,xià mín zú dān 。chū huà bú rán ,wéi yóu bú yuǎn 。mí shèng guǎn guǎn 。bú shí yú dǎn 。yóu zhī wèi yuǎn ,shì yòng dà jiàn 。

tiān zhī fāng nán ,wú rán xiàn xiàn 。tiān zhī fāng juě ,wú rán xiè xiè 。cí zhī jí yǐ ,mín zhī qià yǐ 。cí zhī yì yǐ ,mín zhī mò yǐ 。

wǒ suī yì shì ,jí ěr tóng liáo 。wǒ jí ěr móu ,tīng wǒ xiāo xiāo 。wǒ yán wéi fú ,wù yǐ wéi xiào 。xiān mín yǒu yán ,xún yú chú ráo 。

tiān zhī fāng nuè ,wú rán xuè xuè 。lǎo fū guàn guàn ,xiǎo zǐ jiǎo 々。fěi wǒ yán mào ,ěr yòng yōu xuè 。duō jiāng hè hè ,bú kě jiù yào 。

tiān zhī fāng jì 。wú wéi kuā pí 。wēi yí zú mí ,shàn rén zǎi shī 。mín zhī fāng diàn shǐ ,zé mò wǒ gǎn kuí ?sàng luàn miè zī ,céng mò huì wǒ shī ?

tiān zhī yǒu mín ,rú xūn rú chí ,rú zhāng rú guī ,rú qǔ rú xié 。xié wú yuē yì ,yǒu mín kǒng yì 。mín zhī duō pì ,wú zì lì pì 。

jià rén wéi fān ,dà shī wéi yuán ,dà bāng wéi píng ,dà zōng wéi hàn ,huái dé wéi níng ,zōng zǐ wéi chéng 。wú bǐ chéng huài ,wú dú sī wèi 。

jìng tiān zhī nù ,wú gǎn xì yù 。jìng tiān zhī yú ,wú gǎn chí qū 。hào tiān yuē míng ,jí ěr chū wáng 。hào tiān yuē dàn ,jí ěr yóu yǎn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

佚名佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。… 详情

板原文,板翻译,板赏析,板阅读答案,出自佚名的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/9276.html

诗词类别

佚名的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语