WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

水调歌头·题海丰吴石莲抚部词卷原文,翻译,赏析_拼音版_作者章钰 - 云南古诗学习网

水调歌头·题海丰吴石莲抚部词卷

作者:章钰 朝代:近现代
水调歌头·题海丰吴石莲抚部词卷原文

十二万年劫,不坏是金仙。人閒今日何世,暝色赴虞渊。

剩有随身铁笛,且趁波平月上,吹醒洞龙眠。寂寞与谁语,招手古成连。

兀兀醉,昏昏睡,尽狂颠。蓬莱方丈何处,缥缈此心悬。

公自餐风饮露,我尚拖泥带水,愁话向鸥边。回首沧浪畔,春梦袅萝烟。

水调歌头·题海丰吴石莲抚部词卷拼音解读

shí èr wàn nián jié , bù huài shì jīn xiān 。 rén xián jīn rì hé shì , míng sè fù yú yuān 。

shèng yǒu suí shēn tiě dí , qiě chèn bō píng yuè shàng , chuī xǐng dòng lóng mián 。 jì mò yǔ shuí yǔ , zhāo shǒu gǔ chéng lián 。

wù wù zuì , hūn hūn shuì , jìn kuáng diān 。 péng lái fāng zhàng hé chù , piǎo miǎo cǐ xīn xuán 。

gōng zì cān fēng yǐn lòu , wǒ shàng tuō ní dài shuǐ , chóu huà xiàng ōu biān 。 huí shǒu cāng làng pàn , chūn mèng niǎo luó yān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

水调歌头·题海丰吴石莲抚部词卷原文,水调歌头·题海丰吴石莲抚部词卷翻译,水调歌头·题海丰吴石莲抚部词卷赏析,水调歌头·题海丰吴石莲抚部词卷阅读答案,出自章钰的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/108827.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语