WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

南轩竹原文,翻译,赏析_拼音版_作者曾巩 - 云南古诗学习网

南轩竹

作者:曾巩 朝代:宋代
南轩竹原文
密竹娟娟数十茎,旱天萧洒有高情。
风吹已送烦心醒,雨洗还供远眼清。
新笋巧穿苔石去,碎阴微破粉墙生。
应须万物冰霜后,来看琅玕色转明。
南轩竹拼音解读
mì zhú juān juān shǔ shí jīng , hàn tiān xiāo sǎ yǒu gāo qíng 。
fēng chuī yǐ sòng fán xīn xǐng , yǔ xǐ hái gòng yuǎn yǎn qīng 。
xīn sǔn qiǎo chuān tái shí qù , suì yīn wēi pò fěn qiáng shēng 。
yīng xū wàn wù bīng shuāng hòu , lái kàn láng gān sè zhuǎn míng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

南轩竹原文,南轩竹翻译,南轩竹赏析,南轩竹阅读答案,出自曾巩的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/88145.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语