WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

酬郭给事(洞门高阁霭余晖)原文,翻译,赏析_拼音版_作者王维 - 云南古诗学习网

酬郭给事(洞门高阁霭余晖)

作者:王维朝代:唐朝
酬郭给事(洞门高阁霭余晖)原文

洞门高阁霭余晖,桃李阴阴柳絮飞。

禁里疏钟官舍晚,省中啼鸟吏人稀。

晨摇玉佩趋金殿,夕奉天书拜琐闱。 

强欲从君无那老,将因卧病解朝衣。

酬郭给事(洞门高阁霭余晖)拼音解读

dòng mén gāo gé ǎi yú huī ,táo lǐ yīn yīn liǔ xù fēi 。

jìn lǐ shū zhōng guān shě wǎn ,shěng zhōng tí niǎo lì rén xī 。

chén yáo yù pèi qū jīn diàn ,xī fèng tiān shū bài suǒ wéi 。 

qiáng yù cóng jun1 wú nà lǎo ,jiāng yīn wò bìng jiě cháo yī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

酬郭给事(洞门高阁霭余晖)注释译文

高高的宫门和楼阁冰浴在夕阳的余晖中,桃李技叶茂密,柳絮随风飞舞。 皇宫里钟声稀疏,官舍中办公的官吏已经很少,门下省里只听见乌鸣。… 详情

相关赏析

酬郭给事(洞门高阁霭余晖)赏析

王维的后半生,虽然过着半官半隐的生活,然而在官场上却是“昆仲宦游两都,凡诸王驸马豪右贵势之门,无不拂席迎之。”(《旧唐书·王维传》)因此,在他的诗作中,这类应酬的题材甚多。这首诗,既颂扬了郭给事,同时也表达了王维想辞官隐居的思想。写法上,诗人又别具机杼。最突出的是捕捉自然景象,状物以达意,使那颂扬之情,完全寓于对景物的描绘中,从而达到了避俗从雅的艺术效果。… 详情

作者介绍

王维王维  王维(701─761),字摩诘,祖籍太原祁(今山西祁县)。九岁知属辞,十九岁应京兆府试点了头名,二十一岁(开元九年)中进士。任大乐丞。但不久即因伶人越规表演黄狮子舞被贬为济州(在今山东境内)司功参军。宰相张九龄执政时,王维被提拔为右拾遗,转监察御史。李林甫上台后,王维曾一度出任凉州河西节度使判官,二年后回京,不久又被派往湖北襄阳去主持考试工作。天… 详情

酬郭给事(洞门高阁霭余晖)原文,酬郭给事(洞门高阁霭余晖)翻译,酬郭给事(洞门高阁霭余晖)赏析,酬郭给事(洞门高阁霭余晖)阅读答案,出自王维的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/793.html

诗词类别

王维的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语