WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

【双调】夜行船_寄香罗帕多原文,翻译,赏析_拼音版_作者赵明道 - 云南古诗学习网

【双调】夜行船_寄香罗帕多

作者:赵明道朝代:元代
【双调】夜行船_寄香罗帕多原文
寄香罗帕

多绪多情意似痴,闲愁闷禁持。心绪熬煎,形容憔悴,又添这场萦系。

【步步娇】一幅香罗他亲寄,寄与咱别无意。他教咱行坐里,行坐里和他不相离。若是恁还知,淹了多少关山泪。

【沉醉东风】鹿顶盒儿最喜,羊脂玉纳子偏宜。挑成祝寿词,织成蟠桃会,吴绫蜀锦难及。幅尺阔全无半缕纰,密实十分奈洗。

【拨不断】旧痕积,泪淋漓,越点污越香气。沉醉后堪将口上吸,更忙呵休向腰间系,怕显出这场恩义。

【离亭煞】用工夫度线金针刺,无包弹捻锹银丝细。气命儿般敬重看承,心肝儿般爱怜收拾,止不过包胆茶胧罗笠,说不尽千般旖旎。忙掿在手儿中,荒笼在袖儿里。

【双调】夜行船_寄香罗帕多拼音解读
jì xiāng luó pà

duō xù duō qíng yì sì chī ,xián chóu mèn jìn chí 。xīn xù áo jiān ,xíng róng qiáo cuì ,yòu tiān zhè chǎng yíng xì 。

【bù bù jiāo 】yī fú xiāng luó tā qīn jì ,jì yǔ zán bié wú yì 。tā jiāo zán háng zuò lǐ ,háng zuò lǐ hé tā bú xiàng lí 。ruò shì nín hái zhī ,yān le duō shǎo guān shān lèi 。

【chén zuì dōng fēng 】lù dǐng hé ér zuì xǐ ,yáng zhī yù nà zǐ piān yí 。tiāo chéng zhù shòu cí ,zhī chéng pán táo huì ,wú líng shǔ jǐn nán jí 。fú chǐ kuò quán wú bàn lǚ pī ,mì shí shí fèn nài xǐ 。

【bō bú duàn 】jiù hén jī ,lèi lín lí ,yuè diǎn wū yuè xiāng qì 。chén zuì hòu kān jiāng kǒu shàng xī ,gèng máng hē xiū xiàng yāo jiān xì ,pà xiǎn chū zhè chǎng ēn yì 。

【lí tíng shà 】yòng gōng fū dù xiàn jīn zhēn cì ,wú bāo dàn niǎn qiāo yín sī xì 。qì mìng ér bān jìng zhòng kàn chéng ,xīn gān ér bān ài lián shōu shí ,zhǐ bú guò bāo dǎn chá lóng luó lì ,shuō bú jìn qiān bān yǐ nǐ 。máng nuò zài shǒu ér zhōng ,huāng lóng zài xiù ér lǐ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】夜行船_寄香罗帕多原文,【双调】夜行船_寄香罗帕多翻译,【双调】夜行船_寄香罗帕多赏析,【双调】夜行船_寄香罗帕多阅读答案,出自赵明道的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/59560.html

诗词类别

赵明道的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语