WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

【双调】折桂令_题情盼春来原文,翻译,赏析_拼音版_作者任昱 - 云南古诗学习网

【双调】折桂令_题情盼春来

作者:任昱朝代:元代
【双调】折桂令_题情盼春来原文
题情

盼春来又见春归,弹指光阴,回首芳菲。杨柳阴浓,章台路远,汉水烟迷。彩笔谁行画眉?锦书不寄乌衣。寂寞罗帏,愁上心头,人在天涯。

湖上

望西湖绿水如云,一叶扁舟,几个佳宾。指点银屏,留连绮席,旋买金麟。不三杯桃花笑人,不多时柳絮成尘。体负良辰,抹袖凌风,玉手挨蓁。

和江头友人韵

想城南景物宜看,雪后园林,江上云山。步步帏屏,家家酒债,处处诗坛。任浊富一时眩眼,且清狂每日开颜。何必愁烦,画虎无成,倦鸟知还。

同友人联句

对他边几树梅花,映古木槎牙,疏竹交加。既有当垆,毋劳倒屣,便可投辖。爱浮蚁香能驻马,荐肥羔味胜庖蛙。低按红牙,高岸乌纱,识字渔夫,好客庄家。

吴山秀

钱塘江上嵯峨,浓淡皆宜,态度偏多。泪雨溟濛,歌云缥缈,舞雪婆娑。胜楚岫高堆翠螺,似张郎巧画青蛾。消得吟哦,欲比西施,来问东坡。

钱尹希善之宁国尹

楚天长山色青青,昨日钱塘,明日宣城。子贡言辞,子瞻才思,子贱廉明。春水生琴书短艇,暖风轻花柳长亭。无限吟情,千里思君,午夜挑灯。

咏西域吉诚甫

毳袍宽两袖风烟,来自西州,游遍中原。锦句诗余,彩云花下,璧月樽前。今乐府知音状元,古词林饱记神仙。名不虚传,三峡飞泉,万籁号天。

【双调】折桂令_题情盼春来拼音解读
tí qíng

pàn chūn lái yòu jiàn chūn guī ,dàn zhǐ guāng yīn ,huí shǒu fāng fēi 。yáng liǔ yīn nóng ,zhāng tái lù yuǎn ,hàn shuǐ yān mí 。cǎi bǐ shuí háng huà méi ?jǐn shū bú jì wū yī 。jì mò luó wéi ,chóu shàng xīn tóu ,rén zài tiān yá 。

hú shàng

wàng xī hú lǜ shuǐ rú yún ,yī yè biǎn zhōu ,jǐ gè jiā bīn 。zhǐ diǎn yín píng ,liú lián qǐ xí ,xuán mǎi jīn lín 。bú sān bēi táo huā xiào rén ,bú duō shí liǔ xù chéng chén 。tǐ fù liáng chén ,mò xiù líng fēng ,yù shǒu āi zhēn 。

hé jiāng tóu yǒu rén yùn

xiǎng chéng nán jǐng wù yí kàn ,xuě hòu yuán lín ,jiāng shàng yún shān 。bù bù wéi píng ,jiā jiā jiǔ zhài ,chù chù shī tán 。rèn zhuó fù yī shí xuàn yǎn ,qiě qīng kuáng měi rì kāi yán 。hé bì chóu fán ,huà hǔ wú chéng ,juàn niǎo zhī hái 。

tóng yǒu rén lián jù

duì tā biān jǐ shù méi huā ,yìng gǔ mù chá yá ,shū zhú jiāo jiā 。jì yǒu dāng lú ,wú láo dǎo xǐ ,biàn kě tóu xiá 。ài fú yǐ xiāng néng zhù mǎ ,jiàn féi gāo wèi shèng páo wā 。dī àn hóng yá ,gāo àn wū shā ,shí zì yú fū ,hǎo kè zhuāng jiā 。

wú shān xiù

qián táng jiāng shàng cuó é ,nóng dàn jiē yí ,tài dù piān duō 。lèi yǔ míng méng ,gē yún piāo miǎo ,wǔ xuě pó suō 。shèng chǔ xiù gāo duī cuì luó ,sì zhāng láng qiǎo huà qīng é 。xiāo dé yín ò ,yù bǐ xī shī ,lái wèn dōng pō 。

qián yǐn xī shàn zhī níng guó yǐn

chǔ tiān zhǎng shān sè qīng qīng ,zuó rì qián táng ,míng rì xuān chéng 。zǐ gòng yán cí ,zǐ zhān cái sī ,zǐ jiàn lián míng 。chūn shuǐ shēng qín shū duǎn tǐng ,nuǎn fēng qīng huā liǔ zhǎng tíng 。wú xiàn yín qíng ,qiān lǐ sī jun1 ,wǔ yè tiāo dēng 。

yǒng xī yù jí chéng fǔ

cuì páo kuān liǎng xiù fēng yān ,lái zì xī zhōu ,yóu biàn zhōng yuán 。jǐn jù shī yú ,cǎi yún huā xià ,bì yuè zūn qián 。jīn lè fǔ zhī yīn zhuàng yuán ,gǔ cí lín bǎo jì shén xiān 。míng bú xū chuán ,sān xiá fēi quán ,wàn lài hào tiān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

任昱任昱 任昱,字则明,四明(今浙江宁波市)人。与张可久、曹明善为同时代人,少时好狎游,一生不仕。所作散曲小令在歌妓中传唱广泛。… 详情

【双调】折桂令_题情盼春来原文,【双调】折桂令_题情盼春来翻译,【双调】折桂令_题情盼春来赏析,【双调】折桂令_题情盼春来阅读答案,出自任昱的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/59555.html

诗词类别

任昱的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语