WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

【仙吕】点绛唇_四友争春四原文,翻译,赏析_拼音版_作者顾德润 - 云南古诗学习网

【仙吕】点绛唇_四友争春四

作者:顾德润朝代:元代
【仙吕】点绛唇_四友争春四原文
四友争春

四海飘篷,半生歌咏。嗟尘冗,世事匆匆,苦被年光送。

【混江龙】眼前青供,玉人降谪笑相逢。敲金击玉,咏月嘲风。三峡泉鸣新咳唾,千章诗著旧题封。春风杨柳,秋水芙蓉。温柔典雅,剔透玲珑。销人魂梦广寒宫,迷人踪迹桃源洞。友朋每如兄如弟,亲眷每非虎林熊。

【油葫芦】天下湖山风月珑,这一伙作业种,莺俦燕侣不相容。锦心绣腹亲陪奉,月眉星眼情搬弄。茶供过三两巡,涎割到五六桶。攒下些高谈阔论成何用,端的是风月两无功。

【天下乐】儿曾见翠袖殷勤捧玉钟,三冬,节序穷,老廉颇岂堪施会勇。桑柴弓悬臂间,纸糊锹逼手中,每日价干和哄。

【那吒令】江湖上量洪,谁强似孔融;天地间德行,怎学得仲弓;翠红乡钞猛,都不如邓通。假老实,乔尊重,买做了先锋。

【鹊踏枝】探花人气如虹,状元郎怒填胸,榜眼哥哥,尚自冲冲。你也哝恩多爱浓,想从前错怨了天公。

【寄生草】大厮家包藏得险,友朋每讲论得同。双生虽俊风声众,苏卿缺镘情肠痛,冯魁不语机谋中。风流浪子怎教贫?孤寒壮士愁难共。

【尾】不放一时花,空负三生梦,我与你结抹了青楼卷宗。一个空劳下巫山十二峰,一个虚担着雨迹云踪。那一个快弥缝,只落得燕懒莺慵,这老子倒夺了东君造化工。他见这恩情脱空,使把那是非讲动,刬地向树头树底觅残红。

【仙吕】点绛唇_四友争春四拼音解读
sì yǒu zhēng chūn

sì hǎi piāo péng ,bàn shēng gē yǒng 。jiē chén rǒng ,shì shì cōng cōng ,kǔ bèi nián guāng sòng 。

【hún jiāng lóng 】yǎn qián qīng gòng ,yù rén jiàng zhé xiào xiàng féng 。qiāo jīn jī yù ,yǒng yuè cháo fēng 。sān xiá quán míng xīn ké tuò ,qiān zhāng shī zhe jiù tí fēng 。chūn fēng yáng liǔ ,qiū shuǐ fú róng 。wēn róu diǎn yǎ ,tī tòu líng lóng 。xiāo rén hún mèng guǎng hán gōng ,mí rén zōng jì táo yuán dòng 。yǒu péng měi rú xiōng rú dì ,qīn juàn měi fēi hǔ lín xióng 。

【yóu hú lú 】tiān xià hú shān fēng yuè lóng ,zhè yī huǒ zuò yè zhǒng ,yīng chóu yàn lǚ bú xiàng róng 。jǐn xīn xiù fù qīn péi fèng ,yuè méi xīng yǎn qíng bān nòng 。chá gòng guò sān liǎng xún ,xián gē dào wǔ liù tǒng 。zǎn xià xiē gāo tán kuò lùn chéng hé yòng ,duān de shì fēng yuè liǎng wú gōng 。

【tiān xià lè 】ér céng jiàn cuì xiù yīn qín pěng yù zhōng ,sān dōng ,jiē xù qióng ,lǎo lián pō qǐ kān shī huì yǒng 。sāng chái gōng xuán bì jiān ,zhǐ hú qiāo bī shǒu zhōng ,měi rì jià gàn hé hǒng 。

【nà zhà lìng 】jiāng hú shàng liàng hóng ,shuí qiáng sì kǒng róng ;tiān dì jiān dé háng ,zěn xué dé zhòng gōng ;cuì hóng xiāng chāo měng ,dōu bú rú dèng tōng 。jiǎ lǎo shí ,qiáo zūn zhòng ,mǎi zuò le xiān fēng 。

【què tà zhī 】tàn huā rén qì rú hóng ,zhuàng yuán láng nù tián xiōng ,bǎng yǎn gē gē ,shàng zì chōng chōng 。nǐ yě nóng ēn duō ài nóng ,xiǎng cóng qián cuò yuàn le tiān gōng 。

【jì shēng cǎo 】dà sī jiā bāo cáng dé xiǎn ,yǒu péng měi jiǎng lùn dé tóng 。shuāng shēng suī jun4 fēng shēng zhòng ,sū qīng quē màn qíng cháng tòng ,féng kuí bú yǔ jī móu zhōng 。fēng liú làng zǐ zěn jiāo pín ?gū hán zhuàng shì chóu nán gòng 。

【wěi 】bú fàng yī shí huā ,kōng fù sān shēng mèng ,wǒ yǔ nǐ jié mò le qīng lóu juàn zōng 。yī gè kōng láo xià wū shān shí èr fēng ,yī gè xū dān zhe yǔ jì yún zōng 。nà yī gè kuài mí féng ,zhī luò dé yàn lǎn yīng yōng ,zhè lǎo zǐ dǎo duó le dōng jun1 zào huà gōng 。tā jiàn zhè ēn qíng tuō kōng ,shǐ bǎ nà shì fēi jiǎng dòng ,chǎn dì xiàng shù tóu shù dǐ mì cán hóng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】点绛唇_四友争春四原文,【仙吕】点绛唇_四友争春四翻译,【仙吕】点绛唇_四友争春四赏析,【仙吕】点绛唇_四友争春四阅读答案,出自顾德润的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/59551.html

诗词类别

顾德润的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语