WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

【中吕】阳春曲 皇亭晚泊原文,翻译,赏析_拼音版_作者徐再思 - 云南古诗学习网

【中吕】阳春曲 皇亭晚泊

作者:徐再思朝代:元代
【中吕】阳春曲 皇亭晚泊原文
水深水浅东西涧,云去云来远近山。秋风征棹钓鱼滩,烟树晚,茅舍两三间。 双渐
  苏卿倦织回文锦,双渐空怀买笑金。风流一点海棠心,不听琴,只是不知音。 春情
  桃花月淡胭脂冷,杨柳风微翡翠轻。玉人欹枕倚云屏,酒未醒,肠断紫箫声。 闺怨
  妾身悔作商人妇,妾命当逢薄幸夫。别时只说到东吴,三载余,却得广州书。 赠海棠
  玉环梦断风流事,银烛歌成富贵词。东风一树玉胭脂,双燕子,曾见正开时。 春思
  酒醒眉记青鸾恨,春去香消紫燕尘。阑干掐遍月儿痕,深闭门,花落又黄昏。
【中吕】阳春曲 皇亭晚泊拼音解读
shuǐ shēn shuǐ qiǎn dōng xī jiàn ,yún qù yún lái yuǎn jìn shān 。qiū fēng zhēng zhào diào yú tān ,yān shù wǎn ,máo shě liǎng sān jiān 。 shuāng jiàn
  sū qīng juàn zhī huí wén jǐn ,shuāng jiàn kōng huái mǎi xiào jīn 。fēng liú yī diǎn hǎi táng xīn ,bú tīng qín ,zhī shì bú zhī yīn 。 chūn qíng
  táo huā yuè dàn yān zhī lěng ,yáng liǔ fēng wēi fěi cuì qīng 。yù rén yī zhěn yǐ yún píng ,jiǔ wèi xǐng ,cháng duàn zǐ xiāo shēng 。 guī yuàn
  qiè shēn huǐ zuò shāng rén fù ,qiè mìng dāng féng báo xìng fū 。bié shí zhī shuō dào dōng wú ,sān zǎi yú ,què dé guǎng zhōu shū 。 zèng hǎi táng
  yù huán mèng duàn fēng liú shì ,yín zhú gē chéng fù guì cí 。dōng fēng yī shù yù yān zhī ,shuāng yàn zǐ ,céng jiàn zhèng kāi shí 。 chūn sī
  jiǔ xǐng méi jì qīng luán hèn ,chūn qù xiāng xiāo zǐ yàn chén 。lán gàn qiā biàn yuè ér hén ,shēn bì mén ,huā luò yòu huáng hūn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

徐再思徐再思 徐再思引(1320年前后在世),元代散曲作家。字德可,曾任嘉兴路吏。因喜食甘饴,故号甜斋。浙江嘉兴人。生卒年不详,与贯云石为同时代人,今存所作散曲小令约100首。作品与当时自号酸斋的贯云石齐名,称为“酸甜乐府”。后人任讷又将二人散曲合为一编,世称《酸甜乐府》,收有他的小令103首。… 详情

【中吕】阳春曲 皇亭晚泊原文,【中吕】阳春曲 皇亭晚泊翻译,【中吕】阳春曲 皇亭晚泊赏析,【中吕】阳春曲 皇亭晚泊阅读答案,出自徐再思的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/59540.html

诗词类别

徐再思的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语