WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

六州歌头(卢蒲江席上,时有新第宗室)原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘过 - 云南古诗学习网

六州歌头(卢蒲江席上,时有新第宗室)

作者:刘过朝代:宋代
六州歌头(卢蒲江席上,时有新第宗室)原文
一剑横空,飞过洞庭,又为此来。有汝阳璡者,唱名殿陛,玉川公子,开宴尊罍。四举无成,十年不调,大宋神仙刘秀才。如何好,将百千万事,付两三杯。
未尝戚戚于怀。问自古英雄安在哉。任钱塘江上,潮生潮落,姑苏台畔,花谢花开。盗号书生,强名举子,未老雪从头上催。谁羡汝,拥三千珠履,十二金钗。
六州歌头(卢蒲江席上,时有新第宗室)拼音解读
yī jiàn héng kōng ,fēi guò dòng tíng ,yòu wéi cǐ lái 。yǒu rǔ yáng jīn zhě ,chàng míng diàn bì ,yù chuān gōng zǐ ,kāi yàn zūn léi 。sì jǔ wú chéng ,shí nián bú diào ,dà sòng shén xiān liú xiù cái 。rú hé hǎo ,jiāng bǎi qiān wàn shì ,fù liǎng sān bēi 。
wèi cháng qī qī yú huái 。wèn zì gǔ yīng xióng ān zài zāi 。rèn qián táng jiāng shàng ,cháo shēng cháo luò ,gū sū tái pàn ,huā xiè huā kāi 。dào hào shū shēng ,qiáng míng jǔ zǐ ,wèi lǎo xuě cóng tóu shàng cuī 。shuí xiàn rǔ ,yōng sān qiān zhū lǚ ,shí èr jīn chāi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

刘过刘过 刘过(1154~1206)南宋文学家,字改之,号龙洲道人。吉州太和(今江西泰和县)人,长于庐陵(今江西吉安),去世于江苏昆山,今其墓尚在。四次应举不中,流落江湖间,布衣终身。曾为陆游、辛弃疾所赏,亦与陈亮、岳珂友善。词风与辛弃疾相近,抒发抗金抱负狂逸俊致,与刘克庄、刘辰翁享有“辛派三刘”之誉,又与刘仙伦合称为“庐陵二布衣”。有《龙洲集》、《龙洲词》。… 详情

六州歌头(卢蒲江席上,时有新第宗室)原文,六州歌头(卢蒲江席上,时有新第宗室)翻译,六州歌头(卢蒲江席上,时有新第宗室)赏析,六州歌头(卢蒲江席上,时有新第宗室)阅读答案,出自刘过的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/53321.html

诗词类别

刘过的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语