WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

青溪 / 过青溪水作原文,翻译,赏析_拼音版_作者王维 - 云南古诗学习网

青溪 / 过青溪水作

作者:王维朝代:南北朝
青溪 / 过青溪水作原文
言入黄花川,每逐清溪水。随山将万转,趣途无百里。
声喧乱石中,色静深松里。漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。
我心素已闲,清川澹如此。请留盘石上,垂钓将已矣。
青溪 / 过青溪水作拼音解读
yán rù huáng huā chuān ,měi zhú qīng xī shuǐ 。suí shān jiāng wàn zhuǎn ,qù tú wú bǎi lǐ 。
shēng xuān luàn shí zhōng ,sè jìng shēn sōng lǐ 。yàng yàng fàn líng xìng ,chéng chéng yìng jiā wěi 。
wǒ xīn sù yǐ xián ,qīng chuān dàn rú cǐ 。qǐng liú pán shí shàng ,chuí diào jiāng yǐ yǐ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

青溪 / 过青溪水作译文及注释

汉译我每次进入黄花川,都要沿着青溪溪水而行。水随着山势千回万转,但走过的路不过千里。流过乱石时水声喧腾,而流经松林时却没有声息与松林相映色调优美。水波荡漾,浮着菱角和荇菜,清澈的溪… 详情

相关赏析

青溪 / 过青溪水作赏析

此诗借颂扬名不见经传的青溪,来印证自己的素愿。以青溪之淡泊,喻自身之素愿安闲。全诗自然清淡素雅,写景抒情皆轻轻松松,然而韵味却隽永醇厚。诗人笔下的青溪是喧闹与沉郁的统一,活泼与安详… 详情

作者介绍

王维王维  王维(701─761),字摩诘,祖籍太原祁(今山西祁县)。九岁知属辞,十九岁应京兆府试点了头名,二十一岁(开元九年)中进士。任大乐丞。但不久即因伶人越规表演黄狮子舞被贬为济州(在今山东境内)司功参军。宰相张九龄执政时,王维被提拔为右拾遗,转监察御史。李林甫上台后,王维曾一度出任凉州河西节度使判官,二年后回京,不久又被派往湖北襄阳去主持考试工作。天… 详情

青溪 / 过青溪水作原文,青溪 / 过青溪水作翻译,青溪 / 过青溪水作赏析,青溪 / 过青溪水作阅读答案,出自王维的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/4836.html

诗词类别

王维的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语