WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

兔爰(有兔爰爰)原文,翻译,赏析_拼音版_作者诗经 - 云南古诗学习网

兔爰(有兔爰爰)

作者:诗经朝代:先秦
兔爰(有兔爰爰)原文
【兔爰】 有兔爰爰,雉离于罗。[1] 我生之初,尚无为;[2] 我生之后,逢此百罹。 尚寐,无吪![3] 有兔爰爰,雉离于罦。[4] 我生之初,尚无造; 我生之后,逢此百忧。 尚寐,无觉! 有兔爰爰,雉离于罿。[5] 我生之初,尚无庸;[6] 我生之后,逢此百凶。 尚寐,无聪!
兔爰(有兔爰爰)拼音解读
【tù yuán 】 yǒu tù yuán yuán ,zhì lí yú luó 。[1] wǒ shēng zhī chū ,shàng wú wéi ;[2] wǒ shēng zhī hòu ,féng cǐ bǎi lí 。 shàng mèi ,wú é ![3] yǒu tù yuán yuán ,zhì lí yú fú 。[4] wǒ shēng zhī chū ,shàng wú zào ; wǒ shēng zhī hòu ,féng cǐ bǎi yōu 。 shàng mèi ,wú jiào ! yǒu tù yuán yuán ,zhì lí yú chōng 。[5] wǒ shēng zhī chū ,shàng wú yōng ;[6] wǒ shēng zhī hòu ,féng cǐ bǎi xiōng 。 shàng mèi ,wú cōng !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

诗经诗经 【诗经】中国最早的诗歌总集。它收集了从西周初期至春秋中叶大约500年间的诗歌305篇。先秦称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。编集关于《诗经》的编集,汉代有两种说法:①行人采诗说。《汉书·艺文志》载:「古有采诗之官,王者所以观风俗,知得失,自考正也。」《诗经》305篇的韵部系统和用韵规律和诗歌形式基本上是一… 详情

兔爰(有兔爰爰)原文,兔爰(有兔爰爰)翻译,兔爰(有兔爰爰)赏析,兔爰(有兔爰爰)阅读答案,出自诗经的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/1870.html

诗词类别

诗经的诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语