WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

百字令 寿大司寇宋公原文,翻译,赏析_拼音版_作者徐釚 - 云南古诗学习网

百字令 寿大司寇宋公

作者:徐釚 朝代:清代
百字令 寿大司寇宋公原文

尚书红杏,念隃麋醉染,双鬟争羡。宣武门东开邸第,疏柳两行葱茜。

女乐生徒,碡簪珠履,夜夜张灯宴。鹦哥能说,雕梁又来双燕。

追忆报法霜严,青蒲白简,岳耸延英殿。帝曰皋陶惟汝弼,草绿园扉都遍。

萧相功高,于公门大早,筑沙堤换。回头笑问,梅华赋是公擅。

百字令 寿大司寇宋公拼音解读

shàng shū hóng xìng , niàn yú mí zuì rǎn , shuāng huán zhēng xiàn 。 xuān wǔ mén dōng kāi dǐ dì , shū liǔ liǎng xíng cōng qiàn 。

nǚ lè shēng tú , zhóu zān zhū lǚ , yè yè zhāng dēng yàn 。 yīng gē néng shuō , diāo liáng yòu lái shuāng yàn 。

zhuī yì bào fǎ shuāng yán , qīng pú bái jiǎn , yuè sǒng yán yīng diàn 。 dì yuē gāo táo wéi rǔ bì , cǎo lǜ yuán fēi dōu biàn 。

xiāo xiāng gōng gāo , yú gōng mén dà zǎo , zhù shā dī huàn 。 huí tóu xiào wèn , méi huá fù shì gōng shàn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

百字令 寿大司寇宋公原文,百字令 寿大司寇宋公翻译,百字令 寿大司寇宋公赏析,百字令 寿大司寇宋公阅读答案,出自徐釚的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/177113.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语