WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

贺新郎·赋琵琶原文,翻译,赏析_拼音版_作者辛弃疾 - 云南古诗学习网

贺新郎·赋琵琶

作者:辛弃疾 朝代:宋代
贺新郎·赋琵琶原文
凤尾龙香拨。自开元霓裳曲罢,几番风月?最苦浔阳江头客,画舸亭亭待发。记出塞、黄云堆雪。马上离愁三万里,望昭阳宫殿孤鸿没。弦解语,恨难说。
辽阳驿使音尘绝。琐窗寒、轻拢慢捻,泪珠盈睫。推手含情还却手,一抹《梁州》哀彻。千古事,云飞烟灭。贺老定场无消息,想沉香亭北繁华歇,弹到此,为呜咽。
贺新郎·赋琵琶拼音解读
fèng wěi lóng xiāng bō 。 zì kāi yuán ní cháng qǔ bà , jǐ fān fēng yuè ? zuì kǔ xún yáng jiāng tóu kè , huà gě tíng tíng dài fā 。 jì chū sāi 、 huáng yún duī xuě 。 mǎ shàng lí chóu sān wàn lǐ , wàng zhāo yáng gōng diàn gū hóng méi 。 xián jiě yǔ , hèn nán shuō 。
liáo yáng yì shǐ yīn chén jué 。 suǒ chuāng hán 、 qīng lǒng màn niǎn , lèi zhū yíng jié 。 tuī shǒu hán qíng hái què shǒu , yī mǒ 《 liáng zhōu 》 āi chè 。 qiān gǔ shì , yún fēi yān miè 。 hè lǎo dìng chǎng wú xiāo xī , xiǎng chén xiāng tíng běi fán huá xiē , tán dào cǐ , wèi wū yè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

贺新郎·赋琵琶原文,贺新郎·赋琵琶翻译,贺新郎·赋琵琶赏析,贺新郎·赋琵琶阅读答案,出自辛弃疾的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/168938.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语