WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

三十七原文,翻译,赏析_拼音版_作者汤显祖 - 云南古诗学习网

三十七

作者:汤显祖 朝代:明代
三十七原文
我辰建辛酉,肃皇岁庚戌。
初生手有文,清羸故多疾。
自脱尊慈腹,展转太母膝。
剪角书上口,过目了可帙。
家君有明教,太父能阴骘。
童子诸生中,俊气万人一。
弱冠精华开,上路风云出。
留名佳丽城,希心游侠窟。
历落在世事,慷慨趋王术。
神州虽大局,数着亦可毕。
了此足高谢,别有烟霞质。
何悟星岁迟,去此春华疾。
陪畿非要津,奉常稍中秩。
几时六百石,吾生三十七。
壮心若流水,幽意似秋日。
兴至期上书,媒劳中阁笔。
常恐古人先,乃与今人匹。
三十七拼音解读
wǒ chén jiàn xīn yǒu , sù huáng suì gēng xū 。
chū shēng shǒu yǒu wén , qīng léi gù duō jí 。
zì tuō zūn cí fù , zhǎn zhuǎn tài mǔ xī 。
jiǎn jiǎo shū shàng kǒu , guò mù le kě zhì 。
jiā jūn yǒu míng jiào , tài fù néng yīn zhì 。
tóng zǐ zhū shēng zhōng , jùn qì wàn rén yī 。
ruò guàn jīng huá kāi , shàng lù fēng yún chū 。
liú míng jiā lì chéng , xī xīn yóu xiá kū 。
lì luò zài shì shì , kāng kǎi qū wáng shù 。
shén zhōu suī dà jú , shǔ zhuó yì kě bì 。
le cǐ zú gāo xiè , bié yǒu yān xiá zhì 。
hé wù xīng suì chí , qù cǐ chūn huá jí 。
péi jī fēi yào jīn , fèng cháng shāo zhōng zhì 。
jǐ shí liù bǎi shí , wú shēng sān shí qī 。
zhuàng xīn ruò liú shuǐ , yōu yì sì qiū rì 。
xìng zhì qī shàng shū , méi láo zhōng gé bǐ 。
cháng kǒng gǔ rén xiān , nǎi yǔ jīn rén pǐ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

三十七原文,三十七翻译,三十七赏析,三十七阅读答案,出自汤显祖的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/165767.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语