WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

夜坐感怀原文,翻译,赏析_拼音版_作者吴景奎 - 云南古诗学习网

夜坐感怀

作者:吴景奎 朝代:元代
夜坐感怀原文

柳影参差月转廊,酒醒无奈意劻勷。镜中白发垂垂老,枕上清宵细细长。

旧事已随流水去,衰怀那复少年狂。玄花乱落看书眼,孤负韩檠一尺光。

夜坐感怀拼音解读

liǔ yǐng cēn cī yuè zhuǎn láng , jiǔ xǐng wú nài yì kuāng ráng 。 jìng zhōng bái fā chuí chuí lǎo , zhěn shàng qīng xiāo xì xì cháng 。

jiù shì yǐ suí liú shuǐ qù , shuāi huái nà fù shǎo nián kuáng 。 xuán huā luàn luò kàn shū yǎn , gū fù hán qíng yī chǐ guāng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

夜坐感怀原文,夜坐感怀翻译,夜坐感怀赏析,夜坐感怀阅读答案,出自吴景奎的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/159367.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语