WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

怨歌行原文,翻译,赏析_拼音版_作者薛季宣 - 云南古诗学习网

怨歌行

作者:薛季宣 朝代:宋代
怨歌行原文

男儿多负心,女心良易知。琴音和且谐,何以得淫思。

文君慕相如,慇勤夜于飞。不惜鹔鹴裘,愁成远山眉。

茂陵独何事,为颦效东施。兴言念畴昔,卿红恍如玑。

弹作白头吟,深心写琴诗。郎听弦上声,妾志终不移。

清商感人情,两意亦以非。文君获所愿,相如悟沈迷。

宁能已消渴,琴台遂同归。妾欲理丝桐,丝桐亮以悲。

谓言无终极,当非长别离。

怨歌行拼音解读

nán ér duō fù xīn , nǚ xīn liáng yì zhī 。 qín yīn hé qiě xié , hé yǐ dé yín sī 。

wén jūn mù xiāng rú , yīn qín yè yú fēi 。 bù xī sù shuāng qiú , chóu chéng yuǎn shān méi 。

mào líng dú hé shì , wèi pín xiào dōng shī 。 xìng yán niàn chóu xī , qīng hóng huǎng rú jī 。

tán zuò bái tóu yín , shēn xīn xiě qín shī 。 láng tīng xián shàng shēng , qiè zhì zhōng bù yí 。

qīng shāng gǎn rén qíng , liǎng yì yì yǐ fēi 。 wén jūn huò suǒ yuàn , xiāng rú wù shěn mí 。

níng néng yǐ xiāo kě , qín tái suì tóng guī 。 qiè yù lǐ sī tóng , sī tóng liàng yǐ bēi 。

wèi yán wú zhōng jí , dāng fēi cháng bié lí 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

怨歌行原文,怨歌行翻译,怨歌行赏析,怨歌行阅读答案,出自薛季宣的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/144397.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语