WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

梁山歌原文,翻译,赏析_拼音版_作者薛季宣 - 云南古诗学习网

梁山歌

作者:薛季宣 朝代:宋代
梁山歌原文

雨雪霏霏,梁山之下。朴遫其凝,皓其郊野。凛其寒矣,曷藏曷御。

亲庭孔邈,孰为温者。台不能此处,归途无所。台不能此处,曷其疾去。

梁山歌拼音解读

yǔ xuě fēi fēi , liáng shān zhī xià 。 pǔ chì qí níng , hào qí jiāo yě 。 lǐn qí hán yǐ , hé cáng hé yù 。

qīn tíng kǒng miǎo , shú wèi wēn zhě 。 tái bù néng cǐ chù , guī tú wú suǒ 。 tái bù néng cǐ chù , hé qí jí qù 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

梁山歌原文,梁山歌翻译,梁山歌赏析,梁山歌阅读答案,出自薛季宣的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/144396.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语