WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

秋空辞原文,翻译,赏析_拼音版_作者薛季宣 - 云南古诗学习网

秋空辞

作者:薛季宣 朝代:宋代
秋空辞原文

秋空净无瑕,耿耿挂明月。有人捉月试腾身,腾身直上黄金阙。

黄金宫阙高嵯峨,骈头从目相谁何。仙人顾之拍手笑,使我言语能多啰。

言语多啰还有考,天公何言固无口。秦书赵史欺我哉,紫气充庭是天道。

通明广殿凝非云,日月照曜如环循。虾蟆老鸦恣吞啖,我欲叱之神羊嗔。

梦中将谓天难知,梦回尘事故依依。天大故能成变化,觉梦不劳评是非。

秋空辞拼音解读

qiū kōng jìng wú xiá , gěng gěng guà míng yuè 。 yǒu rén zhuō yuè shì téng shēn , téng shēn zhí shàng huáng jīn quē 。

huáng jīn gōng quē gāo cuó é , pián tóu cóng mù xiāng shuí hé 。 xiān rén gù zhī pāi shǒu xiào , shǐ wǒ yán yǔ néng duō luō 。

yán yǔ duō luō hái yǒu kǎo , tiān gōng hé yán gù wú kǒu 。 qín shū zhào shǐ qī wǒ zāi , zǐ qì chōng tíng shì tiān dào 。

tōng míng guǎng diàn níng fēi yún , rì yuè zhào yào rú huán xún 。 xiā má lǎo yā zì tūn dàn , wǒ yù chì zhī shén yáng chēn 。

mèng zhōng jiāng wèi tiān nán zhī , mèng huí chén shì gù yī yī 。 tiān dà gù néng chéng biàn huà , jué mèng bù láo píng shì fēi 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

秋空辞原文,秋空辞翻译,秋空辞赏析,秋空辞阅读答案,出自薛季宣的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/144389.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语