WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

春愁诗效玉川子原文,翻译,赏析_拼音版_作者薛季宣 - 云南古诗学习网

春愁诗效玉川子

作者:薛季宣 朝代:宋代
春愁诗效玉川子原文

春阴苦亡赖,巧解穷彫锼。入我方寸间,酿成一百万斛伤春愁。

我欲挹此愁,寸田无地安愁刍。沃以一石五斗杜康酒,醉心还与愁为谋。

愁肠九转疾车毂,扰扰万绪何绸缪。愁思傥可织,争奈百结不可紬。

我与愁作恶,走上千尺高高楼。千尺溯云汉,只见四极愁云浮。

都不见铜盘之日,缺月之钩。此心莫与明,愁来压人头。

逃形入冥室,关闭一已牢。周遮四壁间,罗幕密以绸。

愁来无际畔,还能为我添幽忧。我有龙文三尺之长剑,真刚不作绕指柔。

匣以明月通天虹玉烛银之宝室,可以陆剸犀象水断潜伏之蛟虬。

云昔黄帝轩辕氏,用斩铜头铁额横行天下之蚩尤。

拟将此剑斩愁断,昏迷不见愁之喉。

若士为我言,子识愁意不。愁至不亡以,愁生有来由。

闲愁不足计,空言学庄周。日中之景君莫避,处阴息景景不留。

疾行嫌足音,不如莫行休。因知万虑为萦愁之繂,忘怀为遣累之舟。

归来衲被盖头坐,从他鼻息鸣齁齁。取友造物先,汗漫相与游。

朝跻叫阊阖,夕驾栖丹丘。天公向我笑,金母为我讴。

酌我以琼浆玉液朝阳沆瀣之浓齐,俾我眉寿长千秋。

却欲强挽愁作伴,愁忽去我无处踪迹寻行辀。惟有春华斗春媚,一一茜绚开明眸。

又有平芜绿野十百千万头钝闷耕田牛,踏破南山特石头。

春愁诗效玉川子拼音解读

chūn yīn kǔ wáng lài , qiǎo jiě qióng diāo sōu 。 rù wǒ fāng cùn jiān , niàng chéng yī bǎi wàn hú shāng chūn chóu 。

wǒ yù yì cǐ chóu , cùn tián wú dì ān chóu chú 。 wò yǐ yī shí wǔ dòu dù kāng jiǔ , zuì xīn hái yǔ chóu wèi móu 。

chóu cháng jiǔ zhuǎn jí chē gǔ , rǎo rǎo wàn xù hé chóu móu 。 chóu sī tǎng kě zhī , zhēng nài bǎi jié bù kě chōu 。

wǒ yǔ chóu zuò è , zǒu shàng qiān chǐ gāo gāo lóu 。 qiān chǐ sù yún hàn , zhǐ jiàn sì jí chóu yún fú 。

dōu bù jiàn tóng pán zhī rì , quē yuè zhī gōu 。 cǐ xīn mò yǔ míng , chóu lái yā rén tóu 。

táo xíng rù míng shì , guān bì yī yǐ láo 。 zhōu zhē sì bì jiān , luó mù mì yǐ chóu 。

chóu lái wú jì pàn , hái néng wèi wǒ tiān yōu yōu 。 wǒ yǒu lóng wén sān chǐ zhī cháng jiàn , zhēn gāng bù zuò rào zhǐ róu 。

xiá yǐ míng yuè tōng tiān hóng yù zhú yín zhī bǎo shì , kě yǐ lù tuán xī xiàng shuǐ duàn qián fú zhī jiāo qiú 。

yún xī huáng dì xuān yuán shì , yòng zhǎn tóng tóu tiě é héng xíng tiān xià zhī chī yóu 。

nǐ jiāng cǐ jiàn zhǎn chóu duàn , hūn mí bù jiàn chóu zhī hóu 。

ruò shì wèi wǒ yán , zǐ shí chóu yì bù 。 chóu zhì bù wáng yǐ , chóu shēng yǒu lái yóu 。

xián chóu bù zú jì , kōng yán xué zhuāng zhōu 。 rì zhōng zhī jǐng jūn mò bì , chù yīn xī jǐng jǐng bù liú 。

jí xíng xián zú yīn , bù rú mò xíng xiū 。 yīn zhī wàn lǜ wèi yíng chóu zhī lǜ , wàng huái wèi qiǎn léi zhī zhōu 。

guī lái nà bèi gài tóu zuò , cóng tā bí xī míng hōu hōu 。 qǔ yǒu zào wù xiān , hàn màn xiāng yǔ yóu 。

cháo jī jiào chāng hé , xī jià qī dān qiū 。 tiān gōng xiàng wǒ xiào , jīn mǔ wèi wǒ ōu 。

zhuó wǒ yǐ qióng jiāng yù yè cháo yáng hàng xiè zhī nóng qí , bǐ wǒ méi shòu cháng qiān qiū 。

què yù qiáng wǎn chóu zuò bàn , chóu hū qù wǒ wú chù zōng jì xún xíng zhōu 。 wéi yǒu chūn huá dòu chūn mèi , yī yī qiàn xuàn kāi míng móu 。

yòu yǒu píng wú lǜ yě shí bǎi qiān wàn tóu dùn mèn gēng tián niú , tà pò nán shān tè shí tóu 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

春愁诗效玉川子原文,春愁诗效玉川子翻译,春愁诗效玉川子赏析,春愁诗效玉川子阅读答案,出自薛季宣的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/144387.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语