WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

瑶华 收灯乍过,又近花朝,春阴殢愁,依声梦窗谱此。原文,翻译,赏析_拼音版_作者廖恩焘 - 云南古诗学习网

瑶华 收灯乍过,又近花朝,春阴殢愁,依声梦窗谱此。

作者:廖恩焘 朝代:近现代
瑶华 收灯乍过,又近花朝,春阴殢愁,依声梦窗谱此。原文

春光早泄。柳线千丝,向院墙青拂。喧帘燕子,先放教、金井阑干飞越。

炉熏微烬,卸头上,钗鸾聊拨。倒翠尊、凭酒酬歌,梦影娇莺能说。

愔愔细雨斜阳,解花后催花,不任香歇。雕鞍绣毂,游队里、惜取泥黏罗袜。

老夫耄矣,且漫怨、芳菲鸣鴂。恐凤靴、挑菜人归,未了峰腰残雪。

瑶华 收灯乍过,又近花朝,春阴殢愁,依声梦窗谱此。拼音解读

chūn guāng zǎo xiè 。 liǔ xiàn qiān sī , xiàng yuàn qiáng qīng fú 。 xuān lián yàn zǐ , xiān fàng jiào 、 jīn jǐng lán gān fēi yuè 。

lú xūn wēi jìn , xiè tóu shàng , chāi luán liáo bō 。 dǎo cuì zūn 、 píng jiǔ chóu gē , mèng yǐng jiāo yīng néng shuō 。

yīn yīn xì yǔ xié yáng , jiě huā hòu cuī huā , bù rèn xiāng xiē 。 diāo ān xiù gǔ , yóu duì lǐ 、 xī qǔ ní nián luó wà 。

lǎo fū mào yǐ , qiě màn yuàn 、 fāng fēi míng jué 。 kǒng fèng xuē 、 tiāo cài rén guī , wèi le fēng yāo cán xuě 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

瑶华 收灯乍过,又近花朝,春阴殢愁,依声梦窗谱此。原文,瑶华 收灯乍过,又近花朝,春阴殢愁,依声梦窗谱此。翻译,瑶华 收灯乍过,又近花朝,春阴殢愁,依声梦窗谱此。赏析,瑶华 收灯乍过,又近花朝,春阴殢愁,依声梦窗谱此。阅读答案,出自廖恩焘的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/138499.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语