WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

金人捧露盘 卢龙怀古原文,翻译,赏析_拼音版_作者尤侗 - 云南古诗学习网

金人捧露盘 卢龙怀古

作者:尤侗 朝代:清代
金人捧露盘 卢龙怀古原文

出神京,临绝塞,是卢龙。想榆关、血战英雄。南山射虎,将军霹雳吼雕弓。

大旗落日,鸣笳起、万马秋风。

问当年,人安在,流水咽,古城空。看雨抛、金锁苔红。

健儿白发,闲驱黄雀野田中。参军岸帻,戍楼上、独数飞鸿。

金人捧露盘 卢龙怀古拼音解读

chū shén jīng , lín jué sāi , shì lú lóng 。 xiǎng yú guān 、 xiě zhàn yīng xióng 。 nán shān shè hǔ , jiāng jūn pī lì hǒu diāo gōng 。

dà qí luò rì , míng jiā qǐ 、 wàn mǎ qiū fēng 。

wèn dāng nián , rén ān zài , liú shuǐ yàn , gǔ chéng kōng 。 kàn yǔ pāo 、 jīn suǒ tái hóng 。

jiàn ér bái fā , xián qū huáng què yě tián zhōng 。 cān jūn àn zé , shù lóu shàng 、 dú shǔ fēi hóng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

金人捧露盘 卢龙怀古原文,金人捧露盘 卢龙怀古翻译,金人捧露盘 卢龙怀古赏析,金人捧露盘 卢龙怀古阅读答案,出自尤侗的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/138207.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语