WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

尧章金铜佛塔歌原文,翻译,赏析_拼音版_作者周文璞 - 云南古诗学习网

尧章金铜佛塔歌

作者:周文璞 朝代:宋代
尧章金铜佛塔歌原文
白石招我入书斋,使我速礼金涂塔。
我疑此塔非世有,白石云是钱王禁中物。
上作如来捨身相,饥鹰饿虎纷相向。
拈起灵山受记时,龙天帝释应惆怅。
形模远自流沙至,铸出今回更精致。
钱王纳土归京师,流落多在西湖寺。
钱王本是英雄人,白莲花现国主身。
蛇乡虎落狗脚腾,何如红袍玉带称功臣。
天封坼开即退听,两浙不闻笳鼓竞。
归来佛子作护持,太师尚父尚书令。
一枚传到白石生,生今但有能诗声。
同袍秦外铦师兄,哦诗礼塔作佛事,
同吃地炉山芋羹。何曾董陆绮床供,
但见相轮铜绿明。哦诗礼塔犹未毕,
芦叶低飞山雨湿。
尧章金铜佛塔歌拼音解读
bái shí zhāo wǒ rù shū zhāi , shǐ wǒ sù lǐ jīn tú tǎ 。
wǒ yí cǐ tǎ fēi shì yǒu , bái shí yún shì qián wáng jīn zhōng wù 。
shàng zuò rú lái shě shēn xiāng , jī yīng è hǔ fēn xiāng xiàng 。
niān qǐ líng shān shòu jì shí , lóng tiān dì shì yīng chóu chàng 。
xíng mó yuǎn zì liú shā zhì , zhù chū jīn huí gèng jīng zhì 。
qián wáng nà tǔ guī jīng shī , liú luò duō zài xī hú sì 。
qián wáng běn shì yīng xióng rén , bái lián huā xiàn guó zhǔ shēn 。
shé xiāng hǔ luò gǒu jiǎo téng , hé rú hóng páo yù dài chēng gōng chén 。
tiān fēng chè kāi jí tuì tīng , liǎng zhè bù wén jiā gǔ jìng 。
guī lái fó zǐ zuò hù chí , tài shī shàng fù shàng shū lìng 。
yī méi chuán dào bái shí shēng , shēng jīn dàn yǒu néng shī shēng 。
tóng páo qín wài xiān shī xiōng , ò shī lǐ tǎ zuò fó shì ,
tóng chī dì lú shān yù gēng 。 hé céng dǒng lù qǐ chuáng gòng ,
dàn jiàn xiāng lún tóng lǜ míng 。 ò shī lǐ tǎ yóu wèi bì ,
lú yè dī fēi shān yǔ shī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

尧章金铜佛塔歌原文,尧章金铜佛塔歌翻译,尧章金铜佛塔歌赏析,尧章金铜佛塔歌阅读答案,出自周文璞的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/135330.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语