WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

送徐三母舅原文,翻译,赏析_拼音版_作者吴俨 - 云南古诗学习网

送徐三母舅

作者:吴俨 朝代:明代
送徐三母舅原文

我观天下人,一一皆有母。独我无母儿,少小依诸舅。

朅来幸长成,恒不侍左右。微官远乡闾,薄禄恋升斗。

舅从江南来,出迎急奔走。扶掖上高堂,百拜九顿首。

开樽呼小童,具馔命新妇。婴儿喜牵衣,效我前为寿。

岂是骨肉情,天然知所厚。欢声动比邻,自卯饮至酉。

人生百年中,此乐良不偶。舅呼我来前,我乐汝知不。

见汝犹见娣,意岂在樽酒。乐极翻成悲,又恐别不久。

秋风吹薄衣,斜阳挂衰柳。恨无鲁阳戈,匆匆遽分手。

昔日渭水阳,今朝潞河口。世异情不殊,所乏惟琼玖。

送徐三母舅拼音解读

wǒ guān tiān xià rén , yī yī jiē yǒu mǔ 。 dú wǒ wú mǔ ér , shǎo xiǎo yī zhū jiù 。

hé lái xìng cháng chéng , héng bù shì zuǒ yòu 。 wēi guān yuǎn xiāng lǘ , báo lù liàn shēng dòu 。

jiù cóng jiāng nán lái , chū yíng jí bēn zǒu 。 fú yè shàng gāo táng , bǎi bài jiǔ dùn shǒu 。

kāi zūn hū xiǎo tóng , jù zhuàn mìng xīn fù 。 yīng ér xǐ qiān yī , xiào wǒ qián wèi shòu 。

qǐ shì gǔ ròu qíng , tiān rán zhī suǒ hòu 。 huān shēng dòng bǐ lín , zì mǎo yǐn zhì yǒu 。

rén shēng bǎi nián zhōng , cǐ lè liáng bù ǒu 。 jiù hū wǒ lái qián , wǒ lè rǔ zhī bù 。

jiàn rǔ yóu jiàn dì , yì qǐ zài zūn jiǔ 。 lè jí fān chéng bēi , yòu kǒng bié bù jiǔ 。

qiū fēng chuī báo yī , xié yáng guà shuāi liǔ 。 hèn wú lǔ yáng gē , cōng cōng jù fēn shǒu 。

xī rì wèi shuǐ yáng , jīn cháo lù hé kǒu 。 shì yì qíng bù shū , suǒ fá wéi qióng jiǔ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

送徐三母舅原文,送徐三母舅翻译,送徐三母舅赏析,送徐三母舅阅读答案,出自吴俨的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/128321.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语