WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

如梦令 其一 词社韵限艳字韵原文,翻译,赏析_拼音版_作者梅际郇 - 云南古诗学习网

如梦令 其一 词社韵限艳字韵

作者:梅际郇 朝代:近现代
如梦令 其一 词社韵限艳字韵原文

唇绛半遮犀瓣。胸雪微愤珠袢。婀亸九花钗,扶上水沉雕辇。

丰艳。丰艳。芳国牡丹独占。

如梦令 其一 词社韵限艳字韵拼音解读

chún jiàng bàn zhē xī bàn 。 xiōng xuě wēi fèn zhū pàn 。 ē duǒ jiǔ huā chāi , fú shàng shuǐ chén diāo niǎn 。

fēng yàn 。 fēng yàn 。 fāng guó mǔ dān dú zhàn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

如梦令 其一 词社韵限艳字韵原文,如梦令 其一 词社韵限艳字韵翻译,如梦令 其一 词社韵限艳字韵赏析,如梦令 其一 词社韵限艳字韵阅读答案,出自梅际郇的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/111937.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语