WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

归国谣 其一 和飞卿原文,翻译,赏析_拼音版_作者赵尊岳 - 云南古诗学习网

归国谣 其一 和飞卿

作者:赵尊岳 朝代:近现代
归国谣 其一 和飞卿原文

雕玉。静押垂帘春簌簌。绛纱波荡银粟。一天侵晚绿。

梦回泪凝桦烛。枕机欢意促。共谁重理箫曲。漏深嫌断续。

归国谣 其一 和飞卿拼音解读

diāo yù 。 jìng yā chuí lián chūn sù sù 。 jiàng shā bō dàng yín sù 。 yī tiān qīn wǎn lǜ 。

mèng huí lèi níng huà zhú 。 zhěn jī huān yì cù 。 gòng shuí zhòng lǐ xiāo qǔ 。 lòu shēn xián duàn xù 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

归国谣 其一 和飞卿原文,归国谣 其一 和飞卿翻译,归国谣 其一 和飞卿赏析,归国谣 其一 和飞卿阅读答案,出自赵尊岳的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/108836.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语