WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

满江红三首 其二原文,翻译,赏析_拼音版_作者朱青长 - 云南古诗学习网

满江红三首 其二

作者:朱青长 朝代:近现代
满江红三首 其二原文

甚处青山,埋得了,拄天顽骨。空自笑,少年磨剑,酒天歌窟。

干戈方起陈吴死,旌旗四展蛟龙悚。棹归船勉强作高人,依花木。

新来事,诗一束,今古恨,无从述。剩凄凄几点,秣陵山绿。

天海都教悬拍卖,乾坤只许吞声哭。定何时倒峡涤长江,去亭毒。

满江红三首 其二拼音解读

shèn chù qīng shān , mái dé le , zhǔ tiān wán gǔ 。 kōng zì xiào , shǎo nián mó jiàn , jiǔ tiān gē kū 。

gān gē fāng qǐ chén wú sǐ , jīng qí sì zhǎn jiāo lóng sǒng 。 zhào guī chuán miǎn qiǎng zuò gāo rén , yī huā mù 。

xīn lái shì , shī yī shù , jīn gǔ hèn , wú cóng shù 。 shèng qī qī jǐ diǎn , mò líng shān lǜ 。

tiān hǎi dōu jiào xuán pāi mài , qián kūn zhǐ xǔ tūn shēng kū 。 dìng hé shí dǎo xiá dí cháng jiāng , qù tíng dú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

满江红三首 其二原文,满江红三首 其二翻译,满江红三首 其二赏析,满江红三首 其二阅读答案,出自朱青长的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/108830.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语