WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

夏云峰二首 其一原文,翻译,赏析_拼音版_作者王时翔 - 云南古诗学习网

夏云峰二首 其一

作者:王时翔 朝代:清代
夏云峰二首 其一原文

淡晴天。云峰里、一霎细雨斜穿。招动碧梧风影,叶叶清圆。

小衫团扇,湖石下、静听幽蝉。暮景人、斜阳尽处,红近池莲。

忆昔雪藕歌筵。有人向、水窗云槛留连。今日枇杷花冷,文字通缘。

品诗选竹,和胜友、好句新镌。露坐久、杯倾重碧,月堕疏烟。

夏云峰二首 其一拼音解读

dàn qíng tiān 。 yún fēng lǐ 、 yī shà xì yǔ xié chuān 。 zhāo dòng bì wú fēng yǐng , yè yè qīng yuán 。

xiǎo shān tuán shàn , hú shí xià 、 jìng tīng yōu chán 。 mù jǐng rén 、 xié yáng jìn chù , hóng jìn chí lián 。

yì xī xuě ǒu gē yán 。 yǒu rén xiàng 、 shuǐ chuāng yún jiàn liú lián 。 jīn rì pí pá huā lěng , wén zì tōng yuán 。

pǐn shī xuǎn zhú , hé shèng yǒu 、 hǎo jù xīn juān 。 lòu zuò jiǔ 、 bēi qīng zhòng bì , yuè duò shū yān 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

夏云峰二首 其一原文,夏云峰二首 其一翻译,夏云峰二首 其一赏析,夏云峰二首 其一阅读答案,出自王时翔的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/108829.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语