WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

六么令·和小山,同世父璇文原文,翻译,赏析_拼音版_作者袁荣法 - 云南古诗学习网

六么令·和小山,同世父璇文

作者:袁荣法 朝代:近现代
六么令·和小山,同世父璇文原文

绿窗春晓,飞燕绕池阁。底事近来梳裹,惯把泪妆学。

欲讳新愁万种,怎奈眉先觉。篆烟香匝。锦书看罢,记取归期背人掐。

犹恐归期未稳,一纸还亲答。细说别后相思,小印红泥押。

丁嘱从今相见,莫似年时霎。华灯银蜡。待伊重照,前度凭阑小楼角。

六么令·和小山,同世父璇文拼音解读

lǜ chuāng chūn xiǎo , fēi yàn rào chí gé 。 dǐ shì jìn lái shū guǒ , guàn bǎ lèi zhuāng xué 。

yù huì xīn chóu wàn zhǒng , zěn nài méi xiān jué 。 zhuàn yān xiāng zā 。 jǐn shū kàn bà , jì qǔ guī qī bēi rén qiā 。

yóu kǒng guī qī wèi wěn , yī zhǐ hái qīn dá 。 xì shuō bié hòu xiāng sī , xiǎo yìn hóng ní yā 。

dīng zhǔ cóng jīn xiāng jiàn , mò sì nián shí shà 。 huá dēng yín là 。 dài yī zhòng zhào , qián dù píng lán xiǎo lóu jiǎo 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

六么令·和小山,同世父璇文原文,六么令·和小山,同世父璇文翻译,六么令·和小山,同世父璇文赏析,六么令·和小山,同世父璇文阅读答案,出自袁荣法的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/104305.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语