WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

静坐吟 其三原文,翻译,赏析_拼音版_作者高攀龙 - 云南古诗学习网

静坐吟 其三

作者:高攀龙 朝代:明代
静坐吟 其三原文

我爱华閒坐,于兹见天心。旭日照生采,皎月移来阴。

栩栩有舞蝶,喈喈来鸣禽。百感此时息,至乐不待寻。

有酒且须饮,把盏情何深。

静坐吟 其三拼音解读

wǒ ài huá xián zuò , yú zī jiàn tiān xīn 。 xù rì zhào shēng cǎi , jiǎo yuè yí lái yīn 。

xǔ xǔ yǒu wǔ dié , jiē jiē lái míng qín 。 bǎi gǎn cǐ shí xī , zhì lè bù dài xún 。

yǒu jiǔ qiě xū yǐn , bǎ zhǎn qíng hé shēn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

静坐吟 其三原文,静坐吟 其三翻译,静坐吟 其三赏析,静坐吟 其三阅读答案,出自高攀龙的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/100756.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语