WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

庚戌春日月坡初成原文,翻译,赏析_拼音版_作者高攀龙 - 云南古诗学习网

庚戌春日月坡初成

作者:高攀龙 朝代:明代
庚戌春日月坡初成原文

浩浩月初上,月坡正受之。以我无营心,当此独坐时。

为筹世中事,无乐可代兹。长林寒风息,春气蔼如斯。

万族各萌动,我心岂不知。頫视方舆静,仰观圆象驰。

灵襟既无际,一形安足私。持以畀大钧,荣悴非所思。

庚戌春日月坡初成拼音解读

hào hào yuè chū shàng , yuè pō zhèng shòu zhī 。 yǐ wǒ wú yíng xīn , dāng cǐ dú zuò shí 。

wèi chóu shì zhōng shì , wú lè kě dài zī 。 cháng lín hán fēng xī , chūn qì ǎi rú sī 。

wàn zú gè méng dòng , wǒ xīn qǐ bù zhī 。 fǔ shì fāng yú jìng , yǎng guān yuán xiàng chí 。

líng jīn jì wú jì , yī xíng ān zú sī 。 chí yǐ bì dà jūn , róng cuì fēi suǒ sī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

庚戌春日月坡初成原文,庚戌春日月坡初成翻译,庚戌春日月坡初成赏析,庚戌春日月坡初成阅读答案,出自高攀龙的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/100755.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语