WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

夏日閒居原文,翻译,赏析_拼音版_作者高攀龙 - 云南古诗学习网

夏日閒居

作者:高攀龙 朝代:明代
夏日閒居原文

长日此静坐,终日无一言。问君何所为,无事心自閒。

细雨渔舟归,儿童喧树閒。北风忽南来,落日在远山。

顾此有好怀,酌酒遂陶然。池中鸥飞去,两两复来还。

夏日閒居拼音解读

cháng rì cǐ jìng zuò , zhōng rì wú yī yán 。 wèn jūn hé suǒ wèi , wú shì xīn zì xián 。

xì yǔ yú zhōu guī , ér tóng xuān shù xián 。 běi fēng hū nán lái , luò rì zài yuǎn shān 。

gù cǐ yǒu hǎo huái , zhuó jiǔ suì táo rán 。 chí zhōng ōu fēi qù , liǎng liǎng fù lái hái 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

夏日閒居原文,夏日閒居翻译,夏日閒居赏析,夏日閒居阅读答案,出自高攀龙的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/100752.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语