WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

水居诗原文,翻译,赏析_拼音版_作者高攀龙 - 云南古诗学习网

水居诗

作者:高攀龙 朝代:明代
水居诗原文

少敦诗书好,长嗜山水娱。一朝谢簪组,而来居菰芦。

青山当我户,流水绕我庐。窗中达四野,喜无垣壁拘。

桃柳植长堤,菱荷被广渠。徒侣有渔父,比邻惟田夫。

虚堂白日静,恍若游黄虞。兀兀日趺坐,欣欣时读书。

会兹动静理,常得性情舒。恓然以卒岁,去此将焉如。

水居诗拼音解读

shǎo dūn shī shū hǎo , cháng shì shān shuǐ yú 。 yī cháo xiè zān zǔ , ér lái jū gū lú 。

qīng shān dāng wǒ hù , liú shuǐ rào wǒ lú 。 chuāng zhōng dá sì yě , xǐ wú yuán bì jū 。

táo liǔ zhí cháng dī , líng hé bèi guǎng qú 。 tú lǚ yǒu yú fù , bǐ lín wéi tián fū 。

xū táng bái rì jìng , huǎng ruò yóu huáng yú 。 wù wù rì fū zuò , xīn xīn shí dú shū 。

huì zī dòng jìng lǐ , cháng dé xìng qíng shū 。 xī rán yǐ zú suì , qù cǐ jiāng yān rú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

水居诗原文,水居诗翻译,水居诗赏析,水居诗阅读答案,出自高攀龙的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/100750.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语