WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

谪居原文,翻译,赏析_拼音版_作者高攀龙 - 云南古诗学习网

谪居

作者:高攀龙 朝代:明代
谪居原文

自昔悲羁旅,局促讵非迷。丈夫志四方,高楼岂荆扉。

昭旷苟在怀,凭运与委蛇。岭海何必恶,四时有丹荑。

我来一甲子,即事多所怡。华馆绝尘鞅,水木澹幽姿。

好鸟时一鸣,静蕴流天机。纵心八极外,蛰心在几微。

历览千古书,此理不吾欺。被服诚无斁,真赏欣自如。

持此以永念,可用忘栖迟。自非高堂恋,鹿门乃在兹。

谪居拼音解读

zì xī bēi jī lǚ , jú cù jù fēi mí 。 zhàng fū zhì sì fāng , gāo lóu qǐ jīng fēi 。

zhāo kuàng gǒu zài huái , píng yùn yǔ wěi shé 。 lǐng hǎi hé bì è , sì shí yǒu dān yí 。

wǒ lái yī jiǎ zǐ , jí shì duō suǒ yí 。 huá guǎn jué chén yāng , shuǐ mù dàn yōu zī 。

hǎo niǎo shí yī míng , jìng yùn liú tiān jī 。 zòng xīn bā jí wài , zhé xīn zài jǐ wēi 。

lì lǎn qiān gǔ shū , cǐ lǐ bù wú qī 。 bèi fú chéng wú yì , zhēn shǎng xīn zì rú 。

chí cǐ yǐ yǒng niàn , kě yòng wàng qī chí 。 zì fēi gāo táng liàn , lù mén nǎi zài zī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

谪居原文,谪居翻译,谪居赏析,谪居阅读答案,出自高攀龙的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/100743.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语