WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

出塞原文,翻译,赏析_拼音版_作者虞世南 - 云南古诗学习网

出塞

作者:虞世南 朝代:唐代
出塞原文
上将三略远,元戎九命尊。缅怀古人节,思酬明主恩。
山西多勇气,塞北有游魂。扬桴上陇坂,勒骑下平原。
誓将绝沙漠,悠然去玉门。轻赍不遑舍,惊策骛戎轩。
凛凛边风急,萧萧征马烦。雪暗天山道,冰塞交河源。
雾锋黯无色,霜旗冻不翻。耿介倚长剑,日落风尘昏。
出塞拼音解读
shàng jiāng sān lüè yuǎn , yuán róng jiǔ mìng zūn 。 miǎn huái gǔ rén jié , sī chóu míng zhǔ ēn 。
shān xī duō yǒng qì , sāi běi yǒu yóu hún 。 yáng fú shàng lǒng bǎn , lè qí xià píng yuán 。
shì jiāng jué shā mò , yōu rán qù yù mén 。 qīng jī bù huáng shě , jīng cè wù róng xuān 。
lǐn lǐn biān fēng jí , xiāo xiāo zhēng mǎ fán 。 xuě àn tiān shān dào , bīng sāi jiāo hé yuán 。
wù fēng àn wú sè , shuāng qí dòng bù fān 。 gěng jiè yǐ cháng jiàn , rì luò fēng chén hūn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

出塞原文,出塞翻译,出塞赏析,出塞阅读答案,出自虞世南的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/100207.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语