WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

沁园春原文,翻译,赏析_拼音版_作者葛长庚 - 云南古诗学习网

沁园春

作者:葛长庚 朝代:宋代
沁园春原文
暂聚如萍,忽散似云,无可奈何。向天涯海角,两行别泪,风前月下,一片离骚。啼罢栖乌,望穷芳草,此恨与之谁较多。昏黄后,对青灯感慨,白酒悲歌。
梦中作梦知么。忆往事落花流水呵。更凭高□远,沈腰不瘦,怅今怀昔,潘鬓须皤。去燕来鸿,寻梅问柳,寸念从他寒暑熬。消魂处,但烟光缥渺,山色周遭。
沁园春拼音解读
zàn jù rú píng , hū sàn sì yún , wú kě nài hé 。 xiàng tiān yá hǎi jiǎo , liǎng xíng bié lèi , fēng qián yuè xià , yī piàn lí sāo 。 tí bà qī wū , wàng qióng fāng cǎo , cǐ hèn yǔ zhī shuí jiào duō 。 hūn huáng hòu , duì qīng dēng gǎn kǎi , bái jiǔ bēi gē 。
mèng zhōng zuò mèng zhī me 。 yì wǎng shì luò huā liú shuǐ hē 。 gèng píng gāo □ yuǎn , shěn yāo bù shòu , chàng jīn huái xī , pān bìn xū pó 。 qù yàn lái hóng , xún méi wèn liǔ , cùn niàn cóng tā hán shǔ āo 。 xiāo hún chù , dàn yān guāng piǎo miǎo , shān sè zhōu zāo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

沁园春原文,沁园春翻译,沁园春赏析,沁园春阅读答案,出自葛长庚的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗学习网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/shi/100204.html

诗词类别

热门诗词

古文典籍

热门名句

语文知识

热门成语