WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

风雨满城,何幸两重阳之近;上一句和下一句_全诗赏析

风雨满城,何幸两重阳之近;

出自宋朝文天祥的《回董提举中秋请宴启
原文赏析:
照江叠节,载画舫之清冰;待月举杯,呼芳樽于绿净。拜华星之坠几,约明月之浮槎。 风雨满城,何幸两重阳之近;江山如画,尚从前赤壁之游。槁秸申酬,轮嗣布。
拼音解读
zhào jiāng dié jiē ,zǎi huà fǎng zhī qīng bīng ;dài yuè jǔ bēi ,hū fāng zūn yú lǜ jìng 。bài huá xīng zhī zhuì jǐ ,yuē míng yuè zhī fú chá 。 fēng yǔ mǎn chéng ,hé xìng liǎng zhòng yáng zhī jìn ;jiāng shān rú huà ,shàng cóng qián chì bì zhī yóu 。gǎo jiē shēn chóu ,lún sì bù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

回董提举中秋请宴启赏析

这是宋末著名文学家文天祥(1236--1283)回复董提举的一封书函。从题目看,董提举给文天祥先送了请柬,请文天祥中秋赴宴,从此文的内容看,文天祥欣然应允,并表示了游赏的兴致。文中… 详情

作者介绍

文天祥文天祥 文天祥(1236-1283)初名云孙,字天祥,以字行,改字履善,又字宋瑞,号文山,吉水(今江西吉安)人。宝祐四年(1256)进士第一,授签书宁海军节度判官。理宗朝,历除江西提刑。咸淳六年(1270),除军器临,寻兼崇政殿说书,又兼学士院权直,忤贾似道,罢归家居。九年,除湖南提刑,差知赣州。德祐元年(1275),应诏勤王,尽出家资募兵至临安,出知平江府。是年底,签书枢密院事。二年… 详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/juzi/3651.html

名句类别

文天祥的诗词

热门名句

语文知识

热门成语