WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

欲系青春,少住春还去上一句和下一句_全诗赏析

欲系青春,少住春还去

出自宋朝朱淑真的《蝶恋花·送春
原文赏析:
楼外垂杨千万缕。 欲系青春,少住春还去。犹自风前飘柳絮。随春且看归何处。
绿满山川闻杜宇。便做无情,莫也愁人苦。把酒送春春不语。黄昏却下潇潇雨。
拼音解读
lóu wài chuí yáng qiān wàn lǚ 。 yù xì qīng chūn ,shǎo zhù chūn hái qù 。yóu zì fēng qián piāo liǔ xù 。suí chūn qiě kàn guī hé chù 。
lǜ mǎn shān chuān wén dù yǔ 。biàn zuò wú qíng ,mò yě chóu rén kǔ 。bǎ jiǔ sòng chūn chūn bú yǔ 。huáng hūn què xià xiāo xiāo yǔ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

蝶恋花·送春译文及注释

楼外的垂杨千丝万缕,似乎想借此系住已然远去的春日。在那和风而舞的杨柳,仿佛想要随春而去,找到春天的归宿。春残之时,花落草长,鲜绿覆满山川。只听到远处杜鹃鸟的凄厉叫声。杜鹃即使无… 详情

相关赏析

蝶恋花·送春鉴赏

宋代有不少“惜春”词。暮春景色不外乎柳絮纷飞,杜鹃哀呜,暮雨淅沥,抒发的不过是作者的惋惜之情。然而,女词人朱淑真却通过丰富的想象力和贴切的拟人手法,将暮春景色表现得委婉多姿、细腻动… 详情

作者介绍

朱淑真朱淑真 朱淑真,宋女作家。号幽栖居士,钱塘(今浙江杭州)人。祖籍歙州(州治今安徽歙县),据况周颐《蕙风词话》:「淑贞与曾布妻魏氏(魏夫人)为词友。」可知为北宋末至南宋初人。出身于仕宦之家。少时警慧,喜读诗书,工书画,晓音律。自称「翰墨文章之能,非妇人女子之事,性之所好,情之所钟,不觉自鸣尔」(《掬水月在手诗序》)。成年与一俗吏结婚,曾随丈夫宦游异乡。但夫妻… 详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/juzi/3025.html

名句类别

朱淑真的诗词

热门名句

语文知识

热门成语