WARNING: file_put_contents(/www/wwwroot2/ynljx.com/Public/log/spider.txt): failed to open stream: Permission denied in /www/wwwroot2/ynljx.com/App/Library/TXTKit.php on line 23

草萤有耀终非火,荷露虽团岂是珠上一句和下一句_全诗赏析

草萤有耀终非火,荷露虽团岂是珠

出自唐朝白居易的《放言五首·其一
原文赏析:
朝真暮伪何人辨,古往今来底事无。
但爱臧生能诈圣,可知宁子解佯愚。
草萤有耀终非火,荷露虽团岂是珠
不取燔柴兼照乘,可怜光彩亦何殊。
拼音解读
cháo zhēn mù wěi hé rén biàn ,gǔ wǎng jīn lái dǐ shì wú 。
dàn ài zāng shēng néng zhà shèng ,kě zhī níng zǐ jiě yáng yú 。
cǎo yíng yǒu yào zhōng fēi huǒ ,hé lù suī tuán qǐ shì zhū
bú qǔ fán chái jiān zhào chéng ,kě lián guāng cǎi yì hé shū 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

白居易白居易 白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),后迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎。唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。… 详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ynljx.com/juzi/1266.html

名句类别

白居易的诗词

热门名句

语文知识

热门成语